Политика за конфиденциалност


ИЗИСКВАНИ ДАННИ

В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR - Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679) за обработка на лични данни и по отношение на свободното движение на такива данни, Onuvio има задължението да администрира в безопасни условия и само за посочените цели, личните данни, които ни предоставяте.

Сайта  onuvio.ro се управлява от фирмата  SC EASY RESEARCH SRL, със седалище на улица . Pantelimon номер. 287, Букурещ, Румъния регистрирана в Търговския регистър под номер RO28216404SC EASY RESEARCH SRL е Оператор на личните данни, които Вие (субектът на данни) ни предавате.

Защо имаме нужда от вашите данни 

Имаме нужда от вашите данни с персонален характер за да можем да доставим услугите си,за следните цели :

За обработване на поръчките и доставяне на продуктите и услугите който искате ;

За да оцените предлаганите от нас продукти и услуги;

За да получите пълен достъп до всички функционалности на сайта като регистриран потребител;

За администриране на сайта 

Да анализираме и подобрим сайта, офертите и рекламата, които предоставяме;

За да ви предостави възможност да участвате в конкурси,промоции ;

Да ви изпращаме нетърговски или административни съобщения (относно промените в сайта, потребителския акаунт и т.н.);

Да ви изпращаме оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения за дейността на Onuvio, в случай че сте изразили съгласието си в това отношение.

КАКВИ ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ 

За дейността, доставката на поръчки и по-доброто преживяване на нашия сайт събираме следните лични данни:


· Име, адрес за доставка, телефонен номер и имейл (само при поръчка)


· IP адрес на вашето устройство


· Вашата история на сърфиране в нашия магазин


КАКВО ПРАВИМ С ДАННИТЕ 

Вашите лични данни се обработват в седалището на компанията. Хостинг и съхранение на вашите данни се извършва в Румъния.Можем да предоставим вашите лични данни на други компании, с които сме в партньорство, но само въз основа на ангажимент за поверителност от тях и само за целите, посочени в този документ.Тези компании са: куриерски фирми, фирмата, която извършва счетоводството на нашия магазин, компанията, която осигурява обработката и доставката на поръчки, онлайн процесорите за разплащания, кол центъра, имейл маркетинговите услуги.Информацията, поискана в случай на онлайн плащания, е предмет на условията за използване на платежните процесори и Onuvio няма да изисква и няма да съхранява никакви данни относно вашата карта.

Ще разкрием информация, ако съдебните органи изискват от нас това, за да ни предпази от измама, да защитим нашите права или собственост.Може да се наложи да разкриете вашата информация, за да спазите законовото задължение за отговор на законните искания на властите.Вашите лични данни ще бъдат съобщени, само когато считаме, че добросъвестно, че имаме задължението да го направим в съответствие със закона.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ 


Ще съхраняваме вашите данни толкова време колкото ни дава закона . Ако няма законово искане , ще ги съхраняваме толкова време колкото е необходимо за да ви предложим нашите услуги . Въз основа на заявка, изпратена до onuvio.hu по имейл на contact@onuvio.hu, можете да поискате от нас да анулираме потребителския акаунт и изтриване  или анулиране на данните.


Всички лични данни, които държим за маркетингови цели, ще се съхраняват, докато не ни информирате, че вече не желаете да получавате тази информация.


 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА 


В съответствие с разпоредбите на GDPR имате следните права:

  • Правото за информираност (оператора е задължен да запознае въпросния субект с това че ще обработва данните му с персонален характер );

  • Правото за достъп до данните  (включително  точната процедура, която трябва да следвате, с използвания имейл адрес);

  • Правото на намеса в данните (включително процедурата или възможността за коригиране, предоставени в сайта); всеки субект на данни има право безплатно да получи от оператора поправка, актуализиране, блокиране или изтриване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено непълни или неточни данни;

  • Правото за опониране ( въпросния субект има правото във всеки един момент , да възрази срещу обработване на данните който са обект на обработване );

  • правото да не подлежи на индивидуално решение, взето въз основа на автоматична обработка;

  • правото на оттегляне на съгласието;

  • правото да те съдят;

  • правото на преносимост на данните

  • правото да подаде жалба до националния орган за защита на личните данни.

 

Ако смятате, че някоя от вашите лични данни, които притежаваме, е неправилни или непълни, имате възможност да поискате консултация, поправка или изтриване на тази информация.Можете да се свържете с нас по имейл на contact@onuvio.bg.

В случай, че искате да предявите иск за начина, по който сме обработили вашите данни, моля, свържете се с нас по имейл на contact@onuvio.bg. Ще анализираме вашата жалба и ще работим с вас, за да разрешим проблема.